PROJEKTI

Lai ieviestu jaunus piedāvājumus, SIA “Māras Lācis” attīsta publiskās un privātās sadarbības.

INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI

Kultūrvietas ”Atmodas Dārzs” izveide

2021. gadā uzsākts vairāku gadu projekts   – kultūrvietas “Atmodas Dārzs” izveide Karostā. Šī projekta mērķis ir radīt jaunu, tūrisma jomas attīstību veicinošu pakalpojumu, vienlaikus saglabājot un izceļot Liepājas Karostas vēsturisko vidi un arhitektūru. Kultūrvietā plānots atvērt “Kūp BBQ”  brīvdabas kafejnīcu, izbūvējot terasi (nākotnē – restorānu), labiekārtot teritoriju, veikt centrālās ēkas iekonservēšanu.  Radot atbilstošu infrastruktūru, plānots sakārtot vietu tā, lai no degradētas teritorijas tā  taptu par sabiedrību piesaistošu satikšanās vietu, kurā iespējams baudīt kultūras piedāvājumu. Būtiska nozīme projekta gaitā ir gan vietas arhitektoniskajam kolorītam, gan saturam.  Kultūrvietai “Atmodas Dārzs” nākotnē ir jātop par lokāciju, kurā dažādu tautību, pieredzes un uzskatu cilvēki var sastapties un brīvā atmosfērā ļauties ēdiena, arhitektūras un mākslas baudījumam, bet, pats galvenais, līdzdarboties  vietas satura tapšanā.

Projekta īstenošanai piesaistīts finansējums Liepājas Domes izsludinātajā Mazo un vidējo komercsabiedrību konkursā.

“Kūp BBQ” konceptam atbilstošas infrastruktūras izveide

“Kūp BBQ” ir 2020. gadā radīts ēdināšanas piedāvājums, kurš apver pēc īpašām receptēm radītu bārbekjū (BBQ) ēdienu gatavošanu un piedāvāšanu klientiem vakuuma iepakojumā un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma piedāvājumu alternatīvā, brīvā, nepiespiestā gaisotnē, akcentējot gaļas ēdienu un kūpināšanu kā tradicionālu kulināro pieeju, kas pārveidota atbilstoši laikam, pieprasījumam un tendencēm. Projekta gaitā iegādāts vajadzīgais tehniskais aprīkojums BBQ ēdienu gatavošanai un labiekārtotas telpas atbilstoši zīmola konceptam, korporatīvajam stilam un vizuālajai identitātei.

Projekta īstenošanai piesaistīts ALTUM finansējums.

SADARBĪBAS PROJEKTI

Aktivitāte skolēniem “Savu ēdienkarti sastādu pats” 

2016. gadā tika īstenots projekts “Sastādi savu ēdienkarti pats”.

Konkursa uzdevumi tika veidoti tā, lai motivētu skolēnu izvērtēt sava ēdiena izvēles pašam, nevis klausīties citu spriedumus. Tā laikā skolēniem bija iespēja izpausties radoši – veidot plakātus no nedēļā apēsto produktu iesaiņojumiem, filmēt video kā tiek apēsts kāds  neveselīgais produkts un vēlāk iegūtā enerģija iztērēta aktivitātēs, kā arī veikt interaktīvus uzdevumus finālā.

SIA “Māras Lācis” pieredze apliecina, ka  liela ietekme skolēna ēdiena izvēlē ir tieši vienaudžu attieksmei pret ēdienu.  Apzinoties šo ietekmi, konkursa ietvaros īpaša uzmanība veltīta klases kā vienotas komandas kopīgām izzinošām aktivitātēm. Esam pārliecināti, ka šādi kopīgi veikti izpētes procesi ilgtermiņā ietekmē klases kopējo attieksmi pret  ēšanas paradumiem.

Projekts īstenots sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu.