Kultūrvieta “Atmodas Dārzs” ir Karostā topošs projekts, kurā vienkopus savīsies gan kultūras, gan gastronomiskais baudījums. “Atmodas Dārzs” top par vietu brīvībai, radīšanai un sastapšanās priekam.

Kultūrvieta tiks atvērta 2022. gadā, un tajā atradīsies “Kūp BBQ” brīvdabas kafejnīca, kā arī visa gada garumā notiks radoši projekti – koncerti, izstādes, meistarklases, tā sekmējot sabiedrības līdziesaisti kultūras projektos un akcentējot ēšanas kultūras neatdalāmību no citām kultūras norisēm. Kultūrvieta atrodas pašā Karostas sirdī – starp Liepājas Sv. Nikolaja Pareizticīgo Jūras katedrāli un agrāko Virsnieku saieta namu -, un to veido 20 gs. sākumā tapusī virsnieku dzīvojamā ēka un pieguļošā palīgēka, kā arī plaša zaļā zona, kuru norobežo senie un mūsdienu stādījumi, radot patīkamu vietu pasākumu norisei.

T.: +371  26327296 
E.: info@atmodasdarzs.lv 

Adrese: Atmodas bulvāris 6A, Liepāja, LV – 3401